Zpráva od Elohim

26. července 2016 v 18:36 | stvoritele
Buďte zdrávi. Jsme Elohim. Máme za sebou dlouhou historii. Znali nás vaši předci. Po celé dějiny jsme s vámi. Každý z nás má jednu hvězdu. Poznáte nás podle jmen - Michael, Gabriel, Rafael atd. Jsme všichni částí jednoho celku - Velké hvězdy, Božího slunce. Jednota a svornost jsou naší silnou stránkou i slabinou.
 

(Ještě) něco o nás

2. června 2016 v 17:03 | stvoritele
Jsme maličcí. A přitom velcí (duchem).
Jsme kouzelníci lásky, vždy tak nějak obklopeni tajemstvím.
Byli jsme dlouho, jako bychom byli mrtví, ale vy jste nás oživili.
Rádi si hrajeme, jsme tak trochu stále dětmi.
Nebereme úplně vážně věci, kterým věříte a které jsou pro vás důležité, a naschvál děláme věci jinak.
Nutíme vás přemýšlet.
Kdo jsme?

Kometa

22. října 2014 v 12:09 | stvoritele |  Básně
Lidem z nebe přilétá
krásná, jasná kometa.
Na ní sedí v bílém šatě
královské a božské dítě.
Malý princ svůj koráb řídí,
nadsvětelnou rychlostí se řítí.
Až blízko se k vám dostane,
nová doba nastane...
 


Zpráva pracovníkům Světla

16. října 2014 v 10:00 | stvoritele
Zpráva pracovníkům Světla:
Vybudujte centrálu Světla. Ústředí Lásky, velitelství Naděje, sklady Moudrosti, a vybavte je municí milosti, ohleduplnosti a pokory. Připravte si helmy a štíty Víry, vojáci - zaujměte svá místa!

Rozkazy z Nebe jsou jasné: Tato krásná planeta nesmí být zničena! Zlatý věk Lásky a Míru ji nesmí minout, Země nesmí propadnout Peklu! Naše jednotky zajistí potřebnou obranu - ochrání, zabezpečí, zajistí klidný a hladký průběh - kde bude třeba.
Síly Nebe a Země do pozoru! Ve jménu záchrany planety Země. Naši bratři budou bok po boku s vámi, jako již tolikrát dříve.

Nechť je Světlo a náš milovaný Vůdce s vámi!

Zdraví vás Spojené nebeské síly

Lidé a příroda - 21.8.2014

21. srpna 2014 v 18:27 | stvoritele
Jedna z věcí, kterou budete muset neprodleně vyřešit je váš vztah k přírodě, neboť je katastrofální.

Oznámení vesmírných civilizací, 29.7.2013

2. srpna 2013 v 17:23 | stvoritele
Tato zpráva náleží všem lidem planety Země.

Lidé planety Země!

Ptáte se a zajímá vás, kdy se setkáte s vesmírnými civilizacemi. Odpovím vám. Vesmírné rasy se vás bojí. Netoužíme po kontaktu s vámi. Vnímáme vás jako nebezepčné, jako hrozbu míru převládajícího v kosmu. Nedovolíme vám vstoupit do vesmírného prostoru bez našeho svolení. Ne za současného stavu vaší vyspělosti. Vaše jednání, vaše filozofie a celá vaše společnost je destruktivní a nevyvážená. Nepřipustíme, abyste vnášeli své chybné návyky do vnějšího prostoru a zamořili tak planety svým egoismem, násilnictvím, vykořisťováním a falší. Musíte se ještě hodně změnit, než se s námi budete moci setkat. Zatím vás udržujeme v karanténě, tak jako byste drželi stranou nemocnou osobu. Ano, jste nemocný člověk, a vysoce infekční. Chcete nás nakazit a rozvrátit naši mírumilovnou společnost? Podívejte se na vaši planetu a považte, co by se stalo s vesmírem, kdybyste do něj měli přístup. Zničili byste v něm všechno krásné. Jste nebezpeční sobě i ostatním, tak vás vesmírné rasy vnímají. Proto vaše izolace trvá.

Být člověkem je výzva

4. července 2013 v 10:18 | stvoritele
Být člověkem je starost, být člověkem je práce, být člověkem... je výzva!
Není ve Vesmíru nic úžasnějšího, než zakoušet život jako lidská bytost! Můžete si zkusit tisíce podob a forem, na lidské existenci však vždy zůstane něco, co ji bude činit jedinečnou.

Přichystejte cestu našemu příchodu!

21. listopadu 2012 v 14:26 | stvoritele

Přejete si, abychom přišli a žili mezi vámi. Předtím však musíte dát váš svět do pořádku - do takového stavu, v němž budeme moci přebývat, což by nyní bylo obtížné.

Láska mezi hvězdami

6. dubna 2012 v 9:33 | stvoritele |  Básně
V hvězdných dálkách jsem tě ztratil,
teď tě snažně hledám,
má hvězdičko milovaná.
V kterém koutě světa
najdu jen ten čistý plamen
vesmírného světla?
Tvůj dotek mne provází
a nedá spát;
bez spočinutí a bez přestání
tě hledám,...
po tobě toužím...

Vzkaz od rodičů z hvězd, 28.3. 2012

28. března 2012 v 11:20 | stvoritele
Naše děti, vracíme se. Po dlouhé době k vám opět přicházíme. Je to osud. Je a bylo dáno, abychom jednoho dne byli a žili spolu s vámi.
Vracíme se. Připlouváme na vlně kosmického světla a neseme vám vaše sny a přání.

Cosmic love

22. února 2012 v 20:57 | stvoritele |  Básně
Infinite ocean of dreams
waiting for your word;
Silent in way.
Space vortex of time
leading to your home;
At last.
Will I ever forget
the glimpsing moment touch
of soft and misty waved
your dark glint raven feather hair?

Lví bohové-stvořitelé

5. února 2012 v 10:08 | stvoritele

Buďte zdrávi, pozemští lidé. Jsme lví bohové-stvořitelé, prastaré bytosti z královského rodu. Jsme vznešené a majestátné bytosti. Naším symbolem je Slunce. Našimi zvířaty na planetě-lvi. Přinesli a zavedli jsme na Zemi královský majestát a uctívání Slunce, v pravěkých dobách velmi rozšířené až do starověku. Naším nejlepším projevem je moudrý, osvícený vladař, jakým býval například Šalamoun nebo egyptští králové. Vláda takového panovníka byla spravedlivá a království pod jeho vedením prosperovalo a obyvatelům byl zajištěn mír a pořádek. Slunce a oheň byly atributy, které znamenaly směřování k věčnému a nepomíjivému, životodárnému, k duchovním pravdám, ke zdroji, který dává život a životní sílu.

Vzkaz lidstvu od jejich dávných bohů, 30.1.2012

30. ledna 2012 v 17:10 | stvoritele
Jsme prastará rasa. Přicházíme k vám z vaší budoucnosti. Přicházíme spojit naše energie s vašimi.
Během věků poklesla naše schopnost reprodukce a vitalita, vyčerpali jsme svoji životní sílu, jsme na pokraji vyhynutí. Potřebujeme omladit. Je dáno osudem, abychom se spojili s lidským rodem v tomto čase, kdy dochází k tolika změnám.
Sami jsme mnoho změn způsobili nebo jinak navodili. Vytváříme vhodné prostředí pro náš návrat. Jedná se o návrat, protože pocházíme z této planety. Narodili jsme se zde a sem se vracíme. Vracíme se k těm, které jsme stvořili, a kteří stvořili nás. Stvořili jsme vás do podoby námi obyvatelné, ačkoli původní plány byly poněkud odlišné. Během tvůrčího procesu soustavně docházelo k nekontrolovatelným mutacím a odchýlením od předlohy. Několikrát jsme byli nuceni lidskou rasu nahradit a začít znovu. Ani dnes není člověk dostatečně duševně vyvinutý a připravený na sloučení našich energií, nicméně již není více času: naše planeta umírá a my s ní. Bude to poprvé, kdy naše energie vstoupí do milionů, možná miliard lidských bytostí. V předešlých případech jsme mohli vnést naši energii jen do malého množství vyvolených lidí a udržovat ji při životě v několika hlídaných pokrevních liniích. Časem se však i tyto energie vyčerpaly a my nyní volíme celkovou regeneraci našeho rodu skrze člověka. Věříme, že nás dokážete přijmout a budeme spolu moci žít v míru a těšit se ze společné práce. Vy nám poskytnete nový zdroj síly a my vám na oplátku dáme mnohé dary, o nichž se vám nikdy ani nesnilo. Přijměte nás, prosím, v míru!

Star brother

5. ledna 2012 v 12:30 |  Básně
Stars
Twinkling in your hair.
Who knows all your secrets
my sister from skyes?
Silence
Prevails in cosmic space.
Where do we come from?
And where to?
A distant message strokes your face
Trying make you remember..
Blessed be you starlight angel brother.
I'm with you.

Vzkaz lidem od stvořitelů, 3.1.2012

3. ledna 2012 v 20:28 | stvoritele

Naši drazí, slyšte, co my, vaši stvořitelé, vám vzkazujeme!
Jste pro nás ty nejdražší a nejhodnotnější bytosti a jste naším nejlepším výtvorem. Nedokážeme slovy popsat a vyjádřit naši lásku k vám ani to, jak mnoho vám fandíme. Víme, byli jste nějaký čas ponecháni sami, abyste se naučili být samostatní a aby mohla dozrát vaše duše. Věřte, prosím, že vše, co se stalo, mělo svůj smysl a přineslo nám hojnost poznání. Vaše nejtěžší chvilky nám často přinesly nejdůležitější odpovědi. Ano, během tvoření, tak jak to v životě bývá, se odkrývaly i naše stinné stránky, což pro nás též bylo ponaučením. Neviňte nás však, prosím, z ničeho zlého, neboť se nestalo nic, co by nebylo zapříčiněno člověkem, a vše probíhalo v souladu se zákony.

Kam dál